Email

ecoparknhadep@gmail.com

Thứ 2 - Chủ nhật

8:00 - 22:00

Hotline hỗ trợ

0386 883 555

Trang chủ

Chung cư Westbay Ecopark

Cho Thuê
Mua Bán
Chính chủ gửi cho thuê căn hộ 45m2 - Westbay Ecopark
Còn Hàng
z4498836718324_211fda867c93ed52bb1f38a704683351
z4498836720000_0103640912c8d81430f0b3578ff33eb6
z4498836720813_1b5afe1ec6d4d07162cd83b94c4d474a
z4498836725523_d084efbc2aa4ad39292654a1f41c2c3d
z4498836725111_945d935b205c7e5bf7aaaaece5fdfd4a
z4498836713112_10fe2a74c76106182431eea01a1b78fa
Chính chủ gửi cho thuê căn hộ 45m2 - Westbay Ecopark

Giá: 5.5 triệu

 • Loại hình: Cho thuê

 • Hướng Ban Công: Tây Nam

 • Số lượng phòng ngủ: 1 phòng ngủ

 • Diện tích: 45 m2

Giao nhà: Đã bàn giao

Cho thuê 90m2 - Westbay - full đồ
Còn Hàng
z4498891878434_9bf90ff3e3b83881f3ff5b0bf47ad480
z4498891878648_32cac6cbf05acc15f9e92140d88d0f72
z4498891878649_dc0430c8b2641f1ecd91d51981807530
z4498892054115_20756d913323cb257d7ad5a9d3e828ca
z4498892059842_6b2cc2101891b5a53c164df4cdd16312
z4498891873988_508677ad29e3197be17f7138b591b44b
z4498891887785_d95d518851f788009736caf945b491a7
z4498891885275_721f3c5520af047b9f10443570c1b44b
Cho thuê 90m2 - Westbay - full đồ

Giá: 12.5 Triệu

 • Loại hình: Cho thuê

 • Hướng Ban Công: Đông Bắc

 • Số lượng phòng ngủ: 3 phòng ngủ

 • Diện tích: 90 m2

Giao nhà: Đã bàn giao

Cho thuê 90m2 Westbay Ecopark
Còn Hàng
z4509939035366_dcfd452a0d52f84a8e6a69a03d0255f2
z4509939028829_6f1d1f76738f391305b5b282f3f587e4
z4509939044634_3964ddbfdb39a647252124c129430c40
z4509939060421_ae23ceeab65c5c3104496019f957f73f
z4509939054605_160a395688b5ae39f8a2ee2667f13468
z4509939070785_a87ffd9e19bfd7badfa59c90b0664722
Cho thuê 90m2 Westbay Ecopark

Giá: 12 Triệu

 • Loại hình: Cho thuê

 • Hướng Ban Công: Đông Bắc

 • Số lượng phòng ngủ: 3 phòng ngủ

 • Diện tích: 90 m2

Giao nhà: Đã bàn giao

Chính chủ gửi em Lâm Cho thuê 90m2 Westbay Ecopark
Còn Hàng
z4506148404661_561512c4f3bfbe4b413f4161f72b2016
z4506148410690_e796b3512b5a06d00df9197b0691de29
z4506148415288_1b04ccbed80bc489413380058b3a7f5b
z4506148420426_12c534f473f3580a4959e158664d63a9
z4506148423924_4f5d804b18369bacc551aba212279464
z4506148430141_189505ed114d7868ade2769f652f5b6e
z4506148436562_914fb26311b56967a0ce9e13ccc1e129
z4506148444599_df5d2df931e3d1a60c5739c2f5cf10a8
z4506148396088_f04d69a333ee1192ffa3e9337c26f19c
Chính chủ gửi em Lâm Cho thuê 90m2 Westbay Ecopark

Giá: 12 Triệu

 • Loại hình: Cho thuê

 • Số lượng phòng ngủ: 3 phòng ngủ

 • Diện tích: 90 m2

Giao nhà: Đã bàn giao

Chính chủ gửi em cho thuê căn hộ 45m2  - 6 triệu
Còn Hàng
z4500684691017_ad356d9fdf73f29a4e4190b9748714a9
z4500684718754_164520f39711c918f69dab30c74a3bd4
z4500684730650_99fee3cc223fb2361ce4433918965856
z4500684749133_356771cedbaf75f73bfa626256e1e871
z4500684773479_3d9ea2fa84d247b19e2f7c3f14855a41
z4500684702157_4e7df26d0bf7353148844b9c44ecda29
z4500684744718_2cccc8e609cab681359a97bb3bd8e3a6
z4500684708433_4477fce399b2fbfb397dca315c84d852
z4500684687581_5acd09981db1f944675e00ffa33d533c
z4500684727368_bca398af965169c3c55b70ca6096f491
Chính chủ gửi em cho thuê căn hộ 45m2  - 6 triệu

Giá: 6 triệu

 • Loại hình: Cho thuê

 • Hướng Ban Công: Đông Bắc

 • Số lượng phòng ngủ: 1 phòng ngủ

 • Diện tích: 45 m2

Giao nhà: Đã bàn giao

Chính chủ gửi em cho thuê căn hộ 65 m2 - Westbay Ecoaprk - full Giá 7.5 triệu / tháng
Còn Hàng
z4506999666657_8525dce76fa38e88537399206cbbd97b
z4506999715676_037a132c426f53f3adac771bb31e432c
z4506999735359_52dffce6df2633261654cf61d008ef87
z4506999742359_c12b0f13f2e5183ccd7885f05ac380c0
z4506999723806_af657a340e5e0c095ac0e4ccb2cf9c70
z4506999700396_c5060db37830b4794191064df5f52966
z4506999706228_4efcf49fa1417f6dab6b01b577cb6ff6
z4506999690267_fa90107242a733730674ef8cd3495cb4
z4506999686462_e4178579ff6115f0c304e7f74dead50f
z4506999754158_0d3d7f3408219e120ac99a41d72400fb
z4506999659194_681664b31e38bb92c540631b60487ad7
z4506999729960_8fd1cc4aada51404fd18597c27d21195
z4506999700507_a059dbad6b50da54787d28a2df96a6ec
z4506999759292_71400ed77fdb094abacdcc7a6c08539d
z4506999668368_d64e1d9344149d5ec252033a7dc93022
Chính chủ gửi em cho thuê căn hộ 65 m2 - Westbay Ecoaprk - full Giá 7.5 triệu / tháng

Giá: 7.5 triệu

 • Loại hình: Cho thuê

 • Hướng Ban Công: Đông Bắc

 • Số lượng phòng ngủ: 2 ngủ +1 2 wc

 • Diện tích: 65 m2

Giao nhà: Đã bàn giao

Cho thuê căn hộ 65 m2 - Westbay Ecoaprk
Còn hàng
z4500661021392_549384a6c71965c33663e8c6e169ed8c
z4500661115658_705fc547daa61c64f8ef8a929a5423fa
z4500661086288_ed3899ca5d91c877f0d63739f9c4089a
z4500660885200_8365ba8145b43ec5576244c1e14aa757
z4500660989378_bfbb1b4ade8448a88a706f66bab5df62
z4500661005364_fe9d0cb458028390dc5a2bf0ffa992ca
z4500660948141_8ee29bd3b79b0d017fda09531160fada
z4500661145894_5ba148bcb61447d5b5a04ec8894964bb
z4500661168685_70b4452fc8c3cde23a65e8ef116f660f
z4500661060765_ab652d34ce1d8719268e4b3ab7cdf266
z4500660968027_b4c7cdbe5bbb2788c27ecee9e1468e77
Cho thuê căn hộ 65 m2 - Westbay Ecoaprk

Giá: 8.5 triệu

 • Loại hình: Cho thuê

 • Hướng Ban Công: Đông Bắc

 • Số lượng phòng ngủ: 2 ngủ +1 2 wc

 • Diện tích: 65 m2

Giao nhà: Đã bàn giao

Chủ nhà gửi em Cho thuê căn hộ 60 m2 - Westbay Ecoaprk
Còn Hàng
z3976154012402_b7614b352c9c99bee58d329efd1c9754
z3976153999418_26ce82b74ac55158f4e419d7d8ea7337
z3976153970905_1924cb17b5df7de990f4912e0ef5eb95
z3976153991086_c43c8cebb1d9c0c75612f1cd3a60dd61
z3976154285392_b715d426900004ca9deaf41083eda8b0
z3976154013035_113b021033c677dad99931a1197616c1
z3976153978917_a11c961105355653cc403aafd338b35c
z3976153981531_1f47e455cf43f425d3690e95409a7eb7
Chủ nhà gửi em Cho thuê căn hộ 60 m2 - Westbay Ecoaprk

Giá: 9 triệu

 • Loại hình: Cho thuê

 • Hướng Ban Công: Đông Nam

 • Số lượng phòng ngủ: 2 ngủ +1 2 wc

 • Diện tích: 60 m2

Giao nhà: Đã bàn giao

Cho thuê căn hộ 55 m2 - Westbay Ecoaprk - 6 triệu
Còn Hàng
Cho thuê căn hộ 55 m2 - Westbay Ecoaprk - 6 triệu

Giá: 6 triệu

 • Loại hình: Cho thuê

 • Hướng Ban Công: Đông Bắc

Giao nhà: Đã bàn giao

Cho thuê căn hộ 50 m2 - Westbay Ecoaprk - Đông Nam
Còn Hàng
z4510047529073_a855a8aa87bf6c6e94ec8cfd8987844f
z4510047534047_00647c3dd6b7adf0e5280b9e54231320
z4510047542509_2eef402cd3fff1d76f74cb8d5afba959
z4510047559025_f294435e0be3829fff02d12fdaa086dc
z4510047569147_cfea2c4c2910a95e98fe1ef7b3b1f978
z4510047591373_6296fc9b276edb27c1f615413b15d3cf
z4510047592795_036e00e186d6bc7967989d44b9df3705
z4510047607974_66b305732800dce75a966bd6095c7200
Cho thuê căn hộ 50 m2 - Westbay Ecoaprk - Đông Nam

Giá: 6.5 triệu

 • Loại hình: Cho thuê

 • Hướng Ban Công: Đông Nam

 • Số lượng phòng ngủ: 2 phòng ngủ

 • Diện tích: 50 m2

Giao nhà: Đã bàn giao

Cho thuê căn hộ 50 m2 - Westbay Ecoaprk 
Còn Hàng
z4510234521436_40d59871112b61bf5faf57014dbb3491
z4510234510779_a7239a994262bef837b65df7206a8ea2
Cho thuê căn hộ 50 m2 - Westbay Ecoaprk 

Giá: 7 Triệu

 • Loại hình: Cho thuê

 • Hướng Ban Công: Đông Bắc

 • Số lượng phòng ngủ: 2 phòng ngủ

 • Diện tích: 50 m2

Giao nhà: Đã bàn giao

Cho thuê 45m2 - Westbay Ecoaprk - Giá 6 Triệu
Còn Hàng
z4509944354474_49b876e6caffd1e5e859faf172d251fb
z4509944244012_36f20eb8fa72e260eae44bb1b7b00fa7
z4509944072821_5fe61578ec0aa2eaf2c2803317362472
Cho thuê 45m2 - Westbay Ecoaprk - Giá 6 Triệu

Giá: 6 triệu

 • Loại hình: Cho thuê

 • Hướng Ban Công: Đông Bắc

 • Số lượng phòng ngủ: 1 phòng ngủ

Giao nhà: Đã bàn giao

Tổng quan Chung cư Westbay Ecopark

Nằm trong tổ hợp dự án The Island Bay đẳng cấp nhất của Ecopark, Chung cư Westbay Ecopark sở hữu vị trí trung tâm đắc địa với thiết kế hiện đại, tinh tế. Chủ nhân tại mỗi căn hộ được sống trong một thành phố xanh tươi, cuộc đời tươi mới với những dịch vụ tiện ích đầy đủ, đẳng cấp nhất.
 
Chung cư Westbay Ecopark
 
Giá bán căn hộ chung cư Westbay:
 
STT Diện tích m2
(Thông thủy)
Số Phòng Ngủ Số Wc Giá
Căn hộ 1 PN 45 1 1 1 tỷ  - 1,3 tỷ
Căn hộ 2 PN 50 2 1 1,3 tỷ - 1,5 tỷ
Căn hộ 2 PN 55 2 1 1,4 tỷ - 1,8 tỷ
Căn hộ 2 PN 60 2 2 1,6 tỷ - 2 tỷ
Căn hộ 2 PN 65 2 2 1,75 tỷ - 2,3 tỷ
Căn hộ 3 PN 90 3 2 2,3 tỷ - 2,8 tỷ
 
Giá thuê căn hộ chung Cư Westbay - Ecopark:

Bảng giá thuê chung cư Westbay mới nhất 2022
 
STT Diện Tích Căn Hộ Loại Căn Hộ GIÁ THUÊ / Tháng Nội thất
Căn hộ 1 PN 45 M2 1 PN + 1 WC 6  Triệu Full nội thất
Căn hộ 2 PN 50 M2 2 PN + 1WC 6,5 Triệu Full nội thất
Căn hộ 2 PN 55 M2 2 PN + 1 WC 7 - 7,5 Triệu Full nội thất
Căn hộ 2 PN 60 M2 2 PN + 2 WC 8 - 9 Triệu Full nội thất
Căn hộ 2 PN 65 M2 2 PN +2 WC 9 -11 Triệu Full nội thất
Căn hộ 3 PN 90 M2 3 PN + 2 WC 13 -15 Triệu Full nội thất
 
Tổng quan ​​chung cư WestBay Ecopark:
Chung cư WestBay Ecopark gồm 4 tòa tháp căn hộ cao cấp được thiết kế theo hình chữ V do Kume – Nhật Bản thiết kế mang ký hiệu A, B, C, D với số tầng lần lượt là 25, 29, 29 và 25. Tất cả 4 tòa tháp đều có 1 tầng hầm và 1 tầng nổi đề làm thương mại.
 
Với tầm nhìn tuyệt đẹp ra khu nhà phố thương mại Thủy Nguyên, khu biệt thự Marina, vịnh hồ Aqua Bay, sân Golf 18 lỗ và sông Hồng thơ mộng, mang đến không gian sống xanh, tiện nghi cho chủ nhân nơi đây.
 
Thông tin chi tiết:
+ Loại hình sản phẩm: Căn hộ thương mại
+ Vị trí: Phía Tây vịnh Aqua Bay
+ Phong cách thiết kế: Nhật Bản
+ Diện tích: 45m2 – 65m2
+ Số tầng: 25 – 29 tầng
 

Vị trí dự án Chung cư Westbay Ecopark

Nằm tại phía Đông Nam của Aqua Bay, khu đô thị Ecopark, căn hộ chung cư WestBay Ecopark được xây dựng trên khuôn viên rộn 2.7ha với mật độ xây dựng chỉ chiếm 27%. Gồm 4 tòa tháp căn hộ tiện nghi, cơ sở hạ tầng và dịch vụ tiện ích được đồng bộ. Khối nhà kiến trúc hình chữ V độc đáo khiến phần lớn các căn hộ có view về hồ Aqua Bay, nhà phố thương mại Thủy Nguyên và khu biệt thự Marina Waterfront Residences sôi động.
 
Vị trí khu chung cư Westbay Ecopark
 
Sở hữu vị trí ngay sát khu trung tâm của phân khu Aqua Bay, chủ nhân căn hộ West Bay sẽ được tận hưởng toàn bộ tiện ích lân cận:
+ Học viện Golf EPGA
+ Khu liên hợp thể thao Ecopark Sports Arena
+ Trường liên cấp Nguyễn Siêu
+ Khu công viên dọc ven bờ hồ Marina Waterfront Part…
 

Mặt bằng Chung cư Westbay Ecopark

Mặt bằng căn hộ WestBay Ecopark
Mỗi một tòa căn hộ tại chung cư WestBay được thiết kế với 21 căn/mặt sàn với 5 loại căn hộ điển hình có thiết kế từ 1 đến 2.5 phòng ngủ, diện tích từ 45 đến 65m2, được bố trí hợp lý tạo ra những “khoảng thở” và góc nhìn rộng, phóng khoáng. Tất cả mọi căn đều có ban công rộng, phòng ngủ đều có cửa sổ lớn đón gió tự nhiên.
 
Mặt bằng điển hình tòa tháp A, B
 
Mặt bằng điển hình tòa tháp C, D
 
Căn hộ chung cư WestBay Ecopark Sky45

Các căn hộ Sky45 là đáp án bài toán hóa giải không gian một cách khoa học, thông minh. Những căn hộ này được thiết kế phù hợp cho những gia đình có trẻ nhỏ với 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh, ban không. Đặc biệt với không gian đa năng, chủ nhân căn hộ có thể dễ dàng biến tấu thành phòng làm việc hay phòng ngủ phụ đều được.
 
Căn hộ chung cư WestBay Ecopark Sky45
 
Nếu bạn đang tìm một căn hộ có diện tích 90m2 thì bạn có thể hoàn toàn sở hữu 2 căn Sky45 và đập thông, chỉnh sửa theo ý muốn.
 
Nội thất tặng kèm khi mua căn hộ Sky45:
+ Phòng khách: 1 kệ tivi, 1 bộ sofa, 1 bàn trà
+ Phòng ăn: 1 bộ bàn ăn có 4 ghê
+ Phòng ngủ chính: 1 giường và 1 tủ quần áo
+ Phòng đa năng: 1 giường hoặc bàn học và kệ sách

Căn hộ chung cư WestBay Ecopark Sky45 Studio
Căn hộ WestBay Sky 45m2 +1 với không gian thiết kế vô cùng thông minh, là sự lựa chọn thích hợp cho hộ gia đình trẻ hay những người độc thân với 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh, ban công và 1 phòng đa năng dễ dàng sáng tạo thành phòng làm việc hay phòng ngủ.
WestBay Ecopark Sky45 Studio
 
Thông tin chi tiết: Diện tích mặt sàn: 45m2, Số phòng: 1 phòng ngủ, 1 phòng đa năng và 1 WC
 
Căn hộ chung cư WestBay Ecopark Sky50
Căn hộ Sky50 có diện tích 50m2, gồm 2 phòng ngủ riêng, 1 nhà vệ sinh, ban công thoáng mát mang tới không gian sáng tạo, kết nối sự cân bằng giữa gia đình và công việc, đặc biệt phù hợp với những gia đình trẻ hiện đại.
 
WestBay Ecopark Sky50
 
Thông tin chi tiết:
+ Diện tích mặt sàn: 50m2
+ Số phòng: 2PN và 1WC

Căn hộ chung cư WestBay Ecopark Sky55
Căn hộ Sky55 có kiến trúc đột phá mang lại sự trẻ trung, hiện đại với thiết kế 2 phòng ngủ tiêu chuẩn, 1 nhà vệ sinh, 1 ban công. Đặc biệt với không gian đa năng để học tập, làm việc hoặc phòng ngủ phụ khi cần thiết.
WestBay Ecopark Sky55
 
Thông tin chi tiết:
+ Diện tích: 55m2
+ Số phòng: 2PN, 1WC và 1 flexi space

Căn hộ chung cư WestBay Ecopark Sky60
Những căn hộ Sky60 nằm tại vị trí góc với 2 phòng ngủ có tầm nhìn đẹp, 2 nhà vệ sinh, phòng khách và bếp liền với ban công tạo sự thông thoáng cho không gian. Loại hình căn hộ này phù hợp với gia đình đông người hay nhiều thế hệ.
 
WestBay Ecopark Sky60
 
Thông tin chi tiết:
+ Diện tích: 60m2
+ Số phòng: 2PN, 1 flexi space, 2WC

Căn hộ chung cư WestBay Ecopark Sky65
Với tài năng của các kiến trúc sư đã khéo léo thiết kế, sắp xếp vị trí căn hộ Sky65 rộng 65m2 với nhiều mặt thoáng. Có thể chia làm 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và ban công rộng.
WestBay Ecopark Sky65
 
Thông tin chi tiết:
+ Diện tích: 65m2
+ Số phòng: 2PN, 2WC và 1 flexi space

Căn hộ chung cư WestBay Ecopark Sky90
Sky90 là loại hình căn hộ có diện tích lớn nhất tại WestBay Ecopark. Với phong cách thiết kế thông minh theo phong cách của người Nhật với 3 phòng ngủ lớn, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng đa năng cùng ban công khoáng đạt.
 
WestBay Ecopark Sky90
 
Thông tin chi tiết:
+ Diện tích: 90m2
+ Số phòng: 3PNm 1 flexi space, 2WC Studio
 

Tiện ích Chung cư Westbay Ecopark

WestBay Ecopark sở hữu hệ thống tiện ích 5 sao
Cư dân sở hữu căn hộ WestBay Ecopark sẽ được tận hưởng hàng loạt tiện ích:
+ Tầm nhìn đẹp ra vịnh hồ
+ Công viên rộng lớn​
​+ Quảng trường trung tâm​
​+ Bãi biển nhân tạo​
+ ​Khu liên hợp thể thao​
+ ​Khu mua sắm, vui chơi giải trí​
​+ Bãi đỗ xe hiện đại
+ ​Học viện Golf EPGA
+ Hệ thống trường học giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế
+ ​Miễn phí 5 năm sử dụng xe bus nội bộ
 
Và rất nhiều tiện ích khác:
+ Khu li​ên hợp thể thao Ecopark Sports Arena
+ Trường li​ên cấp Edison, Well Spring
+ Phố thương mại m​ặt hồ Grand Marina
 
Và hàng loạt các t​iện ích thiết yếu khác như: Hệ thống an ninh 24/24, khu nhà c​âu lạc bộ với bể bơi, phòng tập gym, sauna, hệ thống si​êu thị ti​ện ích, phòng khám y tế c​ộng đồng Eco clinics, chợ quê truyền thống, xe bus, trường mầm non song ngữ quốc tế Creative Kindercare và trường mầm non cao cấp Nemo kindercare​,….
 
Để chọn được những Căn hộ theo nhu Cầu mong muốn Anh/chị vui lòng liên hệ với Nhà Đẹp theo số điện thoại: 0386 883 555. Hoặc để lại thông tin mô tả nhu cầu mong muốn của mình ở mục thông tin bên dưới. Nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ ngay.

Chủ đầu tư Chung cư Westbay Ecopark

 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Ecopark